petao za levu stranu petao za levu stranu

Preduzeće za proizvodnju, promet i poslovne usluge „Vranić farm“ d.o.o. Kać je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću 1993. godine.Proizvodnja jednodnevnih pilića je tradicija porodice Vranić još od 1966.god. u višeslojnim drvenim inkubatorima ručne izrade. Nabavkom rotacionih inkubatora 1974.god. povećan je kapacitet i tada je formirana SZR „Inkubatorska stanica“ Kać, kada odgoj i proizvodnja pilića počinje svoj razvoj i prerastanje iz okvira domaćinstva, u razvijenu, moderno opremljenu i uspešnu kompleksnu organizaciju proizvodnje.

Razvoj proizvodnje i potrebe tržišta su uslovili nabavku savremenih mašina odnosno, inkubatora, sa kompjuterskom kontrolom rada, 1989. god. kao prvi privatni preduzetnik u tadašnjoj SFRJugoslaviji.Organizacioni razvoj je nastavljen u toku 1993.god. kada je registrovano preduzeće za proizvodnju jednodnevnih pilića i stočne hrane „Vranić farm“d.o.o.Kać. Ta godina predstavlja prekretnicu u smislu proširivanja proizvodnje kupovinom sopstvenog matičnog jata i izgradnju objekta za njihov odgoj.Izgradnjom nove inkubatorske stanice 1997. god. povećan je kapacitet proizvodnje, a sa tim i mogućnost povećanja kapaciteta za odgoj matičnog jata i proizvodnju priplodnih jaja što je uslovilo nabavku nove opreme za proizvodnju i izgradnju novih farmi za odgoj matičnih jata.U toku 2006. godine preduzeće proširuje svoju proizvodnju na tov brojlera izgradnjom 15 novih objekata za tov.

Kroz period od trideset godina rada u oblastima koje obuhvata živinarska proizvodnja, napravljeni su novi objekti za uzgoj, a proširivanjem delatnosti na tov pilića i opremanjem kompleksa tehnološki naprednom opremom, Vranić Farm postaje jedan od vodećih preduzeća u oblasti živinarstva u Srbiji.

petao za levu stranu petao za levu stranu