production01lezenje02

PROIZVODNJA PRIPLODNIH JAJA –JEDNODNEVNIH TOVNIH PILIĆA I ŽENSKIH PILIĆA
Proizvodnja priplodnih jaja se obavlja u objektima koji služe za eksploataciju matičnog roditeljskog jata cobb 500 i ross 308. Vranić Farm u sadašnjim uslovima proizvodi godišnje preko 5 miliona priplodnih jaja, od kojih se izleže preko 4 miliona jednodnevnih pilića.

leženjeleženje5

Leženje
• Proizvodnja jednodnevih pilića , ondnosno inkubiranja obavlja se u okviru 2 inkubatorske stanice u vlasništvu Vranić Farm-a
• Porizvode se zdravi i otporni pilići teške linije
• Pilići se pre isporuke selektiraju i vakcinišu, zatim pakuju u transportnu ambalažu
• Vranić Farm obezbeđuje distribuciju i dostavu do kupca, u okviru veleprodaje

PROIZVODNJA JEDNODNEVNIH PILIĆA
Radi postizanja vrhunskih proizvodnih rezultata, instalirana je najsavremenija oprema, čime se omogućuje kvalitetno odvijanje procesa inkubiranja i dobijanja pileta vrhunskog kvaliteta.

petao za levu stranu